Privacy policy

1.1 Wanneer de Klant https://www.bmade-handgemaakt.be/  raadpleegt, aankopen verricht via de webshop, ons contacteert enz. machtigt de Klant Geert Van Braeckel om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

1.2 Bij een bezoek aan  website wordt er bepaalde informatie verwerkt die automatisch verzameld is of vrijwillig door u werd verstrekt, er worden onder andere volgende gegevens bewaard (niet-limitatieve lijst):

 • Persoonlijke gegevens, zoals uw voor- en achternaam.
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
 • Aankoopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum.
 • Betalingsgegevens, zoals transactiegeschiedenis, openstaande vorderingen, bankrekeningnummer, creditcardgegevens.
 • Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of marketingcommunicatie.
 • Voorkeuren, zoals taalkeuze en e-mailvoorkeuren.
 • Technische gegevens, zoals IP-adres, cookies, logbestanden.
 • Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke producten het populairst zijn.
 • Interesses, zoals welke (soort) producten je het meest bekijkt en op welke advertenties je klikt.
 • Geplaatste reacties op https://www.bmade-handgemaakt.be/

 

1.3 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bmade-handgemaakt.be , dan verwijderen wij deze informatie.

 

1.4 B-Made verbindt zich er toe om  deze gegevens te verwerken met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming van 14 april 2016 en uitsluitend te gebruiken voor het beheer van interne doeleinden; zoals (niet-limitatieve lijst)

 • Marketing
 • Dienst na verkoop
 • Levering en informatie van producten en diensten
 • Klantenadministratie
 • Met deze gegevens worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen.
 •  Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 

1.5 B-Made verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

1.6 B-Made verwerkt deze gegevens op basis van onder andere volgende juridische gronden (niet-limitatieve lijst):

 • We moeten uw persoonlijke gegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld betalings- en contactinformatie nodig om de bestelling te verwerken.
 • Voldoen aan de wet: we kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw gegevens ook om vermoede fraude, illegale activiteiten, schendingen van onze servicevoorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

 

1.7 De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), gedurende dat U Klant bent en /of geabonneerd bent tot de nieuwsbrief.

 

1.8 De consument heeft het recht van inzage, verbetering van zijn persoonsgegevens, dit kan hij  doen bij de instellingen van de website. Verder heeft hij het recht van wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen U kan uw gegevens aanpassen. Wenst u uw gegevens te laten verwijderen, of heeft u een andere vraag in verband met uw persoonsgegevens?  Aarzel dan niet om ons te contacteren:

 • Per post:  Averbodesesteenweg 56, 2230 Herselt
 • Per e-mail: info@bmade-handgemaakt.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. B-Made zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, op jouw verzoek reageren.

 

1.9 De Klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn

persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

1.10 De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn paswoord, met name in geval van bedrieglijk gebruik door een derde. Als de klant het idee heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bmade-handgemaakt.be .

 

2.Gebruik van Cookies

2.1 Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van https://www.bmade-handgemaakt.be/ in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt.

 

2.2 Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

 

2.3 De cookies worden gebruikt om te helpen analyseren hoe de Klanten onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van, of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

© 2021 - 2024 B-Made | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel